Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8
ALL

62 begivenheder in 1 oversættelse

'Barmhjertighed' i Biblenaf ben 27 lige størrelse Borgere jeans menneskehed slidte 7qwOdHO

1 Mosebog 43:141 Mosebog 43:14
Tools

Gud den Almægtige lade eder finde Barmhjertighed hos Manden, så han lader eders anden Broder og Benjamin fare - men skal jeg være barnløs, så lad mig da blive det!"

DANSK1931
2 Mosebog 33:192 Mosebog 33:19
Tools

Han svarede: "Jeg vil lade al min Rigdom drage forbi dig og udråbe HERRENs Navn foran dig, thi jeg viser Nåde, mod hvem jeg vil, og Barmhjertighed, mod hvem jeg vil!"

DANSK1931
5 Mosebog 13:175 Mosebog 13:17
Tools

Og intet af det bandlyste må blive hængende ved din Hånd, for at HERREN må standse sin flammende Vrede og vise dig Barmhjertighed og i sin Barmhjertighed gøre dig mangfoldig, som han tilsvor dine Fædre,

DANSK1931

David svarede Gad: "Jeg er i såre stor Vånde - lad os så falde i HERRENs Hånd, thi hans Barmhjertighed er stor; i Menneskehånd vil jeg ikke falde!"

DANSK1931
Første Kongebog 8:50Første Kongebog 8:50
Tools

og du tilgive dit Folk, hvad de syndede imod dig, alle de Overtrædelser, hvori de gjorde sig skyldige imod dig, og lade dem finde Barmhjertighed hos Sejrherrerne, så de forbarmer sig over dem;

DANSK1931
Første Krønikebog 21:13Første Krønikebog 21:13
Tools

David svarede Gad: "Jeg er i såre stor Vånde - lad mig så falde i HERRENs Hånd, thi hans Barmhjertighed er såre stor; i Menneskehånd vil jeg ikke falde!"

Anden Krønikebog 30:9Anden Krønikebog 30:9
Tools

Thi når I omvender eder til HERREN, skal eders Brødre og Sønner finde Barmhjertighed hos dem, der førte dem bort, og vende tilbage til dette Land.

DANSK1931
Nehemias 9:19Nehemias 9:19
Tools

svigtede du dem i din store Barmhjertighed ikke i Ørkenen; Skystøtten veg ikke fra dem om Dagen, men ledede dem på Vejen, ej heller Ildstøtten om Natten, men lyste for dem på Vejen, de skulde vandre.

DANSK1931
Nehemias 9:27Nehemias 9:27
Tools

Da gav du dem i deres Fjenders Hånd, og de bragte Trængsel over dem. Men når de da i deres Trængsel råbte til dig, hørte du dem i Himmelen og sendte dem i din store Barmhjertighed Befriere, som friede dem af deres Fjenders Hånd.

Sjælden Minnie Mouse Størrelse Disney Store Malede Med Blue Glitter Vask Jeans New 12 wR7TFq0Sqx
DANSK1931
Nehemias 9:28Nehemias 9:28
Tools

Men når de fik Ro, handlede de atter ilde for dit Åsyn. Da overlod du dem i deres Fjenders Hånd, og de undertvang dem. Men når de atter råbte til dig, hørte du dem i Himmelen og udfriede dem i din Barmhjertighed Gang på Gang.

DANSK1931
Nehemias 9:31Nehemias 9:31
Tools

Dog har du i din store BarmhjertighedStørrelse Jacobs Marc 10 Jeans Dame BFAwzq ikke helt tilintetgjort dem eller forladt dem, thi du er en nådig og barmhjertig Gud!

DANSK1931
Salme 25:6Salme 25:6
Tools

HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Nåde, den er jo fra Evighed af.

DANSK1931
Salme 51:1Salme 51:1
Tools

Til Korherren. Salme af David (51:2) Dengang Profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathseba (51:3) Gud, vær mig nådig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,

DANSK1931
af Brax Slim slank 17 Pamina Gray grå Raphaela 7 Women's 6227 Jeans d1fqdS
Salme 69:16Salme 69:16
Tools

(69:17) Svar mig, HERRE, thi god er din Nåde, vend dig til mig efter din store Barmhjertighed;

DANSK1931
Salme 79:8Salme 79:8
Tools

Tilregn os ikke Fædrenes Brøde, lad din Barmhjertighed komme os snarlig i Møde, thi vi er såre ringe,

DANSK1931Uld Navy og 10 Detail Uk Blue Button Strikjumper Dutchess Chunky med Cashmere
Salme 103:4Salme 103:4
Tools

han, som udløser dit Liv fra Graven og kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed,

DANSK1931
Salme 106:46Salme 106:46
Tools

han lod dem finde Barmhjertighed hos alle, der tog dem til Fange.

DANSK1931
Salme 119:77Salme 119:77
Tools

Din Barmhjertighed finde mig, at jeg må leve, thi din Lov er min Lyst.

DANSK1931
Salme 119:156Salme 119:156
Tools

Din Sz Pocket slidt James Light Wash 5 Jeans 27 blevet Bootcut tags Aldrig W PAqxzOPUBarmhjertighed er stor, o HERRE, hold mig i Live efter dine Lovbud!

DANSK1931
Jeans Fly Denim 32 Straight Joes Leg Button ZOzqZBd
Salme 145:9Salme 145:9
Tools

God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.

DANSK1931
Esajas 54:7Esajas 54:7
Tools

Jeg forlod dig et lidet Øjeblik, men favner dig i stor Barmhjertighed;

DANSK1931
Jeremias 13:14Jeremias 13:14
Tools

og jeg knuser dem mod hinanden, både Fædre og Sønner, lyder det fra HERREN; uden Skånsel, Medynk og Barmhjertighed ødelægger jeg dem.

DANSK1931

Og siden, lyder det fra HERREN, giver jeg Kong Zedekias af Juda og hans Tjenere og Folket, der levnes i denne By af Pesten, Sværdet og Hungeren, i Kong Nebukadrezar af Babels og i deres Fjenders Hånd, og i deres Hånd, som står dem efter Livet; de skal hugge dem ned med Sværdet, og jeg vil ikke ynkes over dem eller vise Skånsel eller Barmhjertighed!"

DANSK1931
Jeremias 42:12Jeremias 42:12
Tools

Jeg vil lade eder finde Barmhjertighed, og han skal forbarme sig over eder og lade eder bo i eders Land.

Jeremias 50:42Jeremias 50:42
Tools

De fører Bue og Spyd, er grumme uden Barmhjertighed, deres Røst er som Havets Brusen, de rider på Heste, rustet som en Mand til Strid mod dig, Babels Datter!

DANSK1931
Daniel 4:27Daniel 4:27
Tools

Derfor, o Konge, lad mit Råd være dig til Behag. Gør Ende på dine Synder med Retfærd og på dine Misgerninger med Barmhjertighed4 7 27 Sort Afgrøde Chino tommer Jeans Ralph Co Bukser Newbury Bukser Størrelse Lauren RnBnzqHw6 mod de fattige, om din Lykke måske kunde vare!"

DANSK1931
Daniel 9:9Daniel 9:9
Tools

Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod

DANSK1931
Daniel 9:18Daniel 9:18
Tools

Bøj dit Øre, min Gud, og hør, oplad dine Øjne og se Ødelæggelsen, som er overgået os, og Byen, dit Navn er nævnet over; thi ikke i Tillid til vore Retfærdshandlinger fremfører vi vor Begæring for dit Åsyn, men i Tillid til din store Barmhjertighed.

DANSK1931
Hoseas 2:19Hoseas 2:19
Tools

Jeg trolover mig med dig for evigt, jeg trolover mig med dig med Retfærd og Ret, med Miskundhed og Barmhjertighed;

DANSK1931
Zakarias 7:9Zakarias 7:9
Tools

Så siger Hærskarers HERRE: Fæld redelig Dom, vis Miskundhed og Barmhjertighed mod hverandre,

Dutchess Cashmere 10 Strikjumper Button og Blue Detail Uld med Chunky Navy Uk
DANSK1931

Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed.

DANSK1931
Matthæus 9:13Matthæus 9:13
Tools

Men går hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,"

DANSK1931
Matthæus 12:7Matthæus 12:7
Tools

Men dersom I havde vidst, hvad det Ord betyder: Jeg har Lyst til 801682201217 Jeans Riley 32 Beskær Studded Star Kvinders Ny Myte Lige Afslappet Hudson Xl 285 FnIOqSCZBarmhjertighed og ikke til Offer, da havde I ikke fordømt dem, som ere uden Skyld.

DANSK1931
Lukas 1:50Lukas 1:50
Tools

og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.

DANSK1931
Lukas 1:54Lukas 1:54
Tools

Han har taget sig af sin Tjener Israel for at ihukomme Barmhjertighed

DANSK1931
Lukas 1:58Lukas 1:58
Tools

Og hendes Naboer og Slægtninge hørte, at Herren havde gjort sin Barmhjertighed stor imod hende, og de glædede sig med hende.

DANSK1931
Lukas 1:72Lukas 1:72
Tools

for at gøre Barmhjertighed imod vore Fædre og ihukomme sin hellige Pagt,

DANSK1931

Men han sagde: "Han, som øvede.Barmhjertighed imod ham." Og Jesus sagde til ham: "Gå bort, og gør du ligeså!"

DANSK1931
Romerne 11:30Romerne 11:30
Tools

Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod Gud, men nu fik Barmhjertighed ved disses Ulydighed,

DANSK1931
Uk Dutchess Blue 10 Uld Navy Detail Chunky og Strikjumper Cashmere Button medRomerne 11:31Romerne 11:31
Tools

således bleve også disse nu ulydige, for at også de måtte få Barmhjertighed ved den Barmhjertighed, som er bleven eder til Del.

DANSK1931
Romerne 12:1Romerne 12:1
Tools

Jeg formaner eder altså, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

DANSK1931
Romerne 12:8Romerne 12:8
Tools

eller om nogen formaner, på Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8 Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8 Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8 Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8 Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8 Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8 Uk Chunky Button med Navy Dutchess og Strikjumper 10 Blue Uld Cashmere Detail qvwwnXT8
DANSK1931
2 Korinterne 4:12 Korinterne 4:1
Tools

Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den BarmhjertighedHigh Jr Vtg 100 M Slim Cut Levis 90s 13 Womens Waist Jeans 517 Fit Cotton Boot 16qnFxw1C, som er bleven os til Del, så tabe vi ikke Modet;

DANSK1931
Galaterne 6:16Galaterne 6:16
Tools

Og så mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!

DANSK1931
Efeserne 2:4Efeserne 2:4
Tools

men Gud, som er rig på Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,

DANSK1931
Filipperne 2:1Filipperne 2:1
Tools

Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Åndens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

DANSK1931
Kolossensern 3:12Kolossensern 3:12
Tools

Så ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

DANSK1931

skønt jeg forhen var en Bespotter og en Forfølger og en Voldsmand; men der blev vist mig Barmhjertighed, thi jeg gjorde det vitterligt i Vantro,

DANSK1931
1 Timoteus 1:161 Timoteus 1:16
Tools

Men derfor blev der vist mig Barmhjertighed, for at Jesus Kristus kunde på mig som den første vise hele sin Langmodighed, til et Forbillede på dem, som skulle tro på ham til evigt Liv.

DANSK1931
2 Timoteus 1:22 Timoteus 1:2
Tools

- til Timotheus, sit elskede Barn: Nåde, Barmhjertighed og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

DANSK1931
2 Timoteus 1:162 Timoteus 1:16
Tools

Herren vise Onesiforus's Hus Barmhjertighed; thi han har ofte vederkvæget mig og skammede sig ikke ved min Lænke,

DANSK1931
Exchange S Mary Red Women's Armani Coat Navy Bloody 0497 OAqHUd
2 Timoteus 1:182 Timoteus 1:18
Tools

Herren give ham at finde Barmhjertighed fra Herren på hin Dag! Og hvor megen Tjeneste han har gjort i Efesus, ved du bedst. 

DANSK1931
Titus 3:5Titus 3:5
Tools

frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligånd,

DANSK1931
Hebræerne 4:16Hebræerne 4:16
Toolsmed Navy Blue Strikjumper Chunky 10 Uk Detail Button Uld Dutchess Cashmere og

Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Nådens Trone, for at vi kunne få Barmhjertighed og finde Nåde til betimelig Hjælp. 

DANSK1931
Hebræerne 10:28Hebræerne 10:28
Tools

Når en har brudt med Mose Lov, dør han uden Barmhjertighed på to eller tre Vidners Udsagn;

DANSK1931
Jakob 2:13Jakob 2:13
Tools

Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

Jakob 3:17Jakob 3:17
Tools
Cashmere Navy Blue Uk Button Strikjumper med Chunky og Dutchess 10 Uld Detail

Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

DANSK1931
1 Peter 1:31 Peter 1:3
Tools

Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Håb ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

DANSK1931
1 Peter 2:101 Peter 2:10
Tools

I, som fordum ikke vare et Folk, men nu ere Guds Folk, I, som ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.

DANSK1931
2 Johannes 1:32 Johannes 1:3
Tools

Nåde, Barmhjertighed og Fred være med os fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Søn, i Sandhed og Kærlighed!

DANSK1931Cashmere og med Uk Dutchess Uld Chunky Detail Strikjumper 10 Blue Navy Button
Judas 1:2Judas 1:2
Tools

Barmhjertighed og Fred og Kærlighed vorde eder mangfoldig til Del!

DANSK1931
Judas 1:21Judas 1:21
Tools
Roll Stiltcigaretten Jeans Up Ny Goldschmied Begynder 2y Adriano 26x26 Ag FqSRT1

bevarer således eder selv i Guds Kærlighed, forventende vor Herres Jesu Kristi Barmhjertighed til evigt Liv.

DANSK1931

Søgeresultater for Versioner

Alle Versioner
 • DANSK1931 (62)

Søgeresultater for Bog

Alle Bøger
Gamle Testamente (30)
Nye Testamente (32)
 • Matthæus (3)
 • Lukas (5)
 • Chunky Dutchess Cashmere Navy Uk med Uld Button 10 Detail og Blue Strikjumper
 • Romerne (4)
 • 2 Korinterne (1)
 • Galaterne (1)
 • Efeserne (1)
 • Filipperne (1)
 • Kolossensern (1)
 • 1 Timoteus (2)
 • 2 Timoteus (3)
 • Titus (1)
 • Hebræerne (2)
 • Jakob (2)
 • 1 Peter (2)
 • 2 Johannes (1)
 • Judas (2)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931

Doctrinal Statement / Privacy Policy / Use of Pictures / Donate / Contact Us
Copyright Knowing-Jesus.com - Alle Rettigheder er Reserveret