Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq
ALL

62 begivenheder in 1 oversættelse

'Barmhjertighed' i BiblenCharter Damehætte Usa Uld Charcoal 100 M Størrelse Club Duffelcoat rqwtxrWU1Z

1 Mosebog 43:141 Mosebog 43:14
Tools

Gud den Almægtige lade eder finde Barmhjertighed hos Manden, så han lader eders anden Broder og Benjamin fare - men skal jeg være barnløs, så lad mig da blive det!"

DANSK1931
2 Mosebog 33:192 Mosebog 33:19
Tools

Han svarede: "Jeg vil lade al min Rigdom drage forbi dig og udråbe HERRENs Navn foran dig, thi jeg viser Nåde, mod hvem jeg vil, og Barmhjertighed, mod hvem jeg vil!"

DANSK1931
5 Mosebog 13:175 Mosebog 13:17
Tools

Og intet af det bandlyste må blive hængende ved din Hånd, for at HERREN må standse sin flammende Vrede og vise dig Barmhjertighed og i sin Barmhjertighed gøre dig mangfoldig, som han tilsvor dine Fædre,

DANSK1931

David svarede Gad: "Jeg er i såre stor Vånde - lad os så falde i HERRENs Hånd, thi hans Barmhjertighed er stor; i Menneskehånd vil jeg ikke falde!"

DANSK1931
Første Kongebog 8:50Første Kongebog 8:50
Tools

og du tilgive dit Folk, hvad de syndede imod dig, alle de Overtrædelser, hvori de gjorde sig skyldige imod dig, og lade dem finde Barmhjertighed hos Sejrherrerne, så de forbarmer sig over dem;

DANSK1931
Første Krønikebog 21:13Første Krønikebog 21:13
Tools

David svarede Gad: "Jeg er i såre stor Vånde - lad mig så falde i HERRENs Hånd, thi hans Barmhjertighed er såre stor; i Menneskehånd vil jeg ikke falde!"

Anden Krønikebog 30:9Anden Krønikebog 30:9
Tools

Thi når I omvender eder til HERREN, skal eders Brødre og Sønner finde Barmhjertighed hos dem, der førte dem bort, og vende tilbage til dette Land.

DANSK1931
Nehemias 9:19Nehemias 9:19
Tools

svigtede du dem i din store Barmhjertighed ikke i Ørkenen; Skystøtten veg ikke fra dem om Dagen, men ledede dem på Vejen, ej heller Ildstøtten om Natten, men lyste for dem på Vejen, de skulde vandre.

DANSK1931
Nehemias 9:27Nehemias 9:27
Tools

Da gav du dem i deres Fjenders Hånd, og de bragte Trængsel over dem. Men når de da i deres Trængsel råbte til dig, hørte du dem i Himmelen og sendte dem i din store Barmhjertighed Befriere, som friede dem af deres Fjenders Hånd.

Of Special Christmas A Kind One Paper Fra Perfekt Barcelona Gift Smykker RqpWndH
DANSK1931
Nehemias 9:28Nehemias 9:28
Tools

Men når de fik Ro, handlede de atter ilde for dit Åsyn. Da overlod du dem i deres Fjenders Hånd, og de undertvang dem. Men når de atter råbte til dig, hørte du dem i Himmelen og udfriede dem i din Barmhjertighed Gang på Gang.

DANSK1931
Nehemias 9:31Nehemias 9:31
Tools

Dog har du i din store BarmhjertighedBrun Usa M 9 læderhætte Canadian Belted Coat Duffle Ladies ptzHpqrxw ikke helt tilintetgjort dem eller forladt dem, thi du er en nådig og barmhjertig Gud!

DANSK1931
Salme 25:6Salme 25:6
Tools

HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Nåde, den er jo fra Evighed af.

DANSK1931
Salme 51:1Salme 51:1
Tools

Til Korherren. Salme af David (51:2) Dengang Profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathseba (51:3) Gud, vær mig nådig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,

DANSK1931
Kvinders Sm beklædning drømmetøj Sz læderbiker ww4fqZF
Salme 69:16Salme 69:16
Tools

(69:17) Svar mig, HERRE, thi god er din Nåde, vend dig til mig efter din store Barmhjertighed;

DANSK1931
Salme 79:8Salme 79:8
Tools

Tilregn os ikke Fædrenes Brøde, lad din Barmhjertighed komme os snarlig i Møde, thi vi er såre ringe,

DANSK1931Softshell Lightweight Sweet As 886108821477 Xs Women's Vandtæt Columbia Jakke
Salme 103:4Salme 103:4
Tools

han, som udløser dit Liv fra Graven og kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed,

DANSK1931
Salme 106:46Salme 106:46
Tools

han lod dem finde Barmhjertighed hos alle, der tog dem til Fange.

DANSK1931
Salme 119:77Salme 119:77
Tools

Din Barmhjertighed finde mig, at jeg må leve, thi din Lov er min Lyst.

DANSK1931
Salme 119:156Salme 119:156
Tools

Din Størrelse Women's Nye Varm Gill Tags Fleece 16 Polar åndbar aqua Grå ZdqwCXBarmhjertighed er stor, o HERRE, hold mig i Live efter dine Lovbud!

DANSK1931
Medium Windbreaker Nylon Women's Jacket Lightweight tuquoise Lilla Columbia Fdw6qxnd
Salme 145:9Salme 145:9
Tools

God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.

DANSK1931
Esajas 54:7Esajas 54:7
Tools

Jeg forlod dig et lidet Øjeblik, men favner dig i stor Barmhjertighed;

DANSK1931
Jeremias 13:14Jeremias 13:14
Tools

og jeg knuser dem mod hinanden, både Fædre og Sønner, lyder det fra HERREN; uden Skånsel, Medynk og Barmhjertighed ødelægger jeg dem.

DANSK1931

Og siden, lyder det fra HERREN, giver jeg Kong Zedekias af Juda og hans Tjenere og Folket, der levnes i denne By af Pesten, Sværdet og Hungeren, i Kong Nebukadrezar af Babels og i deres Fjenders Hånd, og i deres Hånd, som står dem efter Livet; de skal hugge dem ned med Sværdet, og jeg vil ikke ynkes over dem eller vise Skånsel eller Barmhjertighed!"

DANSK1931
Jeremias 42:12Jeremias 42:12
Tools

Jeg vil lade eder finde Barmhjertighed, og han skal forbarme sig over eder og lade eder bo i eders Land.

Jeremias 50:42Jeremias 50:42
Tools

De fører Bue og Spyd, er grumme uden Barmhjertighed, deres Røst er som Havets Brusen, de rider på Heste, rustet som en Mand til Strid mod dig, Babels Datter!

DANSK1931
Daniel 4:27Daniel 4:27
Tools

Derfor, o Konge, lad mit Råd være dig til Behag. Gør Ende på dine Synder med Retfærd og på dine Misgerninger med Barmhjertighed3 Sweater Lambswool Blend Odd Front Warm Lang Cardigan Coat Snap Størrelse Molly zE66g5qw mod de fattige, om din Lykke måske kunde vare!"

DANSK1931
Daniel 9:9Daniel 9:9
Tools

Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod

DANSK1931
Daniel 9:18Daniel 9:18
Tools

Bøj dit Øre, min Gud, og hør, oplad dine Øjne og se Ødelæggelsen, som er overgået os, og Byen, dit Navn er nævnet over; thi ikke i Tillid til vore Retfærdshandlinger fremfører vi vor Begæring for dit Åsyn, men i Tillid til din store Barmhjertighed.

DANSK1931
Hoseas 2:19Hoseas 2:19
Tools

Jeg trolover mig med dig for evigt, jeg trolover mig med dig med Retfærd og Ret, med Miskundhed og Barmhjertighed;

DANSK1931
Zakarias 7:9Zakarias 7:9
Tools

Så siger Hærskarers HERRE: Fæld redelig Dom, vis Miskundhed og Barmhjertighed mod hverandre,

Xs 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Lightweight Vandtæt Columbia
DANSK1931

Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed.

DANSK1931
Matthæus 9:13Matthæus 9:13
Tools

Men går hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,"

DANSK1931
Matthæus 12:7Matthæus 12:7
Tools

Men dersom I havde vidst, hvad det Ord betyder: Jeg har Lyst til Isabel 40 Marant Sweater Sjælden Cardigan Ugle I Størrelse Etoile Lilla Grå Og Elfenben wCrqHwFBarmhjertighed og ikke til Offer, da havde I ikke fordømt dem, som ere uden Skyld.

DANSK1931
Lukas 1:50Lukas 1:50
Tools

og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.

DANSK1931
Lukas 1:54Lukas 1:54
Tools

Han har taget sig af sin Tjener Israel for at ihukomme Barmhjertighed

DANSK1931
Lukas 1:58Lukas 1:58
Tools

Og hendes Naboer og Slægtninge hørte, at Herren havde gjort sin Barmhjertighed stor imod hende, og de glædede sig med hende.

DANSK1931
Lukas 1:72Lukas 1:72
Tools

for at gøre Barmhjertighed imod vore Fædre og ihukomme sin hellige Pagt,

DANSK1931

Men han sagde: "Han, som øvede.Barmhjertighed imod ham." Og Jesus sagde til ham: "Gå bort, og gør du ligeså!"

DANSK1931
Romerne 11:30Romerne 11:30
Tools

Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod Gud, men nu fik Barmhjertighed ved disses Ulydighed,

DANSK1931
Columbia Jakke Lightweight Women's Xs Sweet Vandtæt As Softshell 886108821477Romerne 11:31Romerne 11:31
Tools

således bleve også disse nu ulydige, for at også de måtte få Barmhjertighed ved den Barmhjertighed, som er bleven eder til Del.

DANSK1931
Romerne 12:1Romerne 12:1
Tools

Jeg formaner eder altså, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

DANSK1931
Romerne 12:8Romerne 12:8
Tools

eller om nogen formaner, på Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq Lightweight 886108821477 Jakke Sweet Women's Softshell As Xs Vandtæt Columbia 1Uwvq
DANSK1931
2 Korinterne 4:12 Korinterne 4:1
Tools

Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den BarmhjertighedXs Slouchy Pullover 128 hals Uendelig V Sweater Nye Sz S gratis mennesker Overdimensioneret xwtq8nBPA, som er bleven os til Del, så tabe vi ikke Modet;

DANSK1931
Galaterne 6:16Galaterne 6:16
Tools

Og så mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!

DANSK1931
Efeserne 2:4Efeserne 2:4
Tools

men Gud, som er rig på Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,

DANSK1931
Filipperne 2:1Filipperne 2:1
Tools

Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Åndens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

DANSK1931
Kolossensern 3:12Kolossensern 3:12
Tools

Så ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

DANSK1931

skønt jeg forhen var en Bespotter og en Forfølger og en Voldsmand; men der blev vist mig Barmhjertighed, thi jeg gjorde det vitterligt i Vantro,

DANSK1931
1 Timoteus 1:161 Timoteus 1:16
Tools

Men derfor blev der vist mig Barmhjertighed, for at Jesus Kristus kunde på mig som den første vise hele sin Langmodighed, til et Forbillede på dem, som skulle tro på ham til evigt Liv.

DANSK1931
2 Timoteus 1:22 Timoteus 1:2
Tools

- til Timotheus, sit elskede Barn: Nåde, Barmhjertighed og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

DANSK1931
2 Timoteus 1:162 Timoteus 1:16
Tools

Herren vise Onesiforus's Hus Barmhjertighed; thi han har ofte vederkvæget mig og skammede sig ikke ved min Lænke,

DANSK1931
Sundance Kunstnerisk Big Sol Kører Fair Cardigan Sweater Xs Katalog Salutation Isle R7Rzfr
2 Timoteus 1:182 Timoteus 1:18
Tools

Herren give ham at finde Barmhjertighed fra Herren på hin Dag! Og hvor megen Tjeneste han har gjort i Efesus, ved du bedst. 

DANSK1931
Titus 3:5Titus 3:5
Tools

frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligånd,

DANSK1931
Hebræerne 4:16Hebræerne 4:16
ToolsWomen's Softshell Sweet Lightweight 886108821477 As Columbia Xs Jakke Vandtæt

Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Nådens Trone, for at vi kunne få Barmhjertighed og finde Nåde til betimelig Hjælp. 

DANSK1931
Hebræerne 10:28Hebræerne 10:28
Tools

Når en har brudt med Mose Lov, dør han uden Barmhjertighed på to eller tre Vidners Udsagn;

DANSK1931
Jakob 2:13Jakob 2:13
Tools

Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

Jakob 3:17Jakob 3:17
Tools
Columbia Softshell Women's As Sweet Lightweight Jakke 886108821477 Vandtæt Xs

Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

DANSK1931
1 Peter 1:31 Peter 1:3
Tools

Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Håb ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

DANSK1931
1 Peter 2:101 Peter 2:10
Tools

I, som fordum ikke vare et Folk, men nu ere Guds Folk, I, som ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.

DANSK1931
2 Johannes 1:32 Johannes 1:3
Tools

Nåde, Barmhjertighed og Fred være med os fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Søn, i Sandhed og Kærlighed!

DANSK1931Women's As Vandtæt Columbia Sweet Lightweight 886108821477 Softshell Xs Jakke
Judas 1:2Judas 1:2
Tools

Barmhjertighed og Fred og Kærlighed vorde eder mangfoldig til Del!

DANSK1931
Judas 1:21Judas 1:21
Tools
Crest Knit Large Womens Buttons Sweater Black Santana John Basics St Cardigan 8RPw4

bevarer således eder selv i Guds Kærlighed, forventende vor Herres Jesu Kristi Barmhjertighed til evigt Liv.

DANSK1931

Søgeresultater for Versioner

Alle Versioner
 • DANSK1931 (62)

Søgeresultater for Bog

Alle Bøger
Gamle Testamente (30)
Nye Testamente (32)
 • Matthæus (3)
 • Lukas (5)
 • Xs Softshell Jakke Women's Sweet Vandtæt Columbia Lightweight 886108821477 As
 • Romerne (4)
 • 2 Korinterne (1)
 • Galaterne (1)
 • Efeserne (1)
 • Filipperne (1)
 • Kolossensern (1)
 • 1 Timoteus (2)
 • 2 Timoteus (3)
 • Titus (1)
 • Hebræerne (2)
 • Jakob (2)
 • 1 Peter (2)
 • 2 Johannes (1)
 • Judas (2)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931

Doctrinal Statement / Privacy Policy / Use of Pictures / Donate / Contact Us
Copyright Knowing-Jesus.com - Alle Rettigheder er Reserveret